ความเห็น 1166910

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ประธานรุ่น 3
IP: xxx.121.118.77
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ดร.จีระและสมาชิกผู้เข้าอบรมภาวะผู้นำ ฯรุ่นที่ 3 ทุกท่านสรุปว่าวศ.จะจัดให้มีการไปดูงานที่ ปตท.และ ปส. ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 52 ค่ะ เนื่องจาก ปตท. มีแขกไปเยี่ยมชมตลอดและมีวันว่างคือ 27 เม.ย. และ 6-7 พ.ค. เท่านั้น ดังนั้นจึงได้ขอให้ประชาสัมพันธ์ วศ.แจ้ง ปตท. ว่าคณะเราจะไปเยี่ยมชมและดูงานวันที่ 27 เม.ย.ค่ะ กรุณาจัดเวลาว่างไว้นะคะ