ความเห็น 116671

หน้า ตา ชื่อเสียง และหน้าที่

เขียนเมื่อ 
  • ผมอ่านแล้วก็งงอย่างคุณ IS ครับ หรือแถวที่ทำงานผมจะเรียนอีกอย่าง คือ "คุณการศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study"
  • เข้ามาดู้ "หน้า" "ตา" ครับ ไม่มีข้อคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น