ความเห็น 1161505

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุด้านการรับประทานอาหาร

ศิชารัชต์
IP: xxx.123.140.88
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังศึกษาระดับป.โทสาขาเวชปฏิบัติชุมชน มอ.สงขลา และทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)เมื่อเห็นหัวข้อนี้แล้วจึงอยากจะอ่านต้นฉบับเต็ม หากท่านจะกรุณาดิฉันขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยส่งฉบับเต็มตามที่อยู่อีเมลนี้..ด้วยความขอบคุณ