ความเห็น 1158236

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ประธานรุ่น 3
IP: xxx.122.206.31
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้ไปราชการและดูงานที่ประเทศไต้หวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะขอเล่าสู่กันฟังเล็กน้อย ได้ไปดูงานที่ Taiwan Accreditation Foundation (TAF), Bureau of Food and Drug Analysis (BFDA) , Bureau of Standard Metrology and Inspection (BSMI) , National Science Park,Centre for Measurement Standards, Industrial Technology Research Institute (CMS), Industrial Technology Research Institute (ITRI), and Wei-Chuan Foods Corporation ลักษณะการทำงานของหน่วยงานทั้งหมดจะคล้ายๆกับที่เกาหลีคือมีการแบ่งการทำงานกันชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน มีบุคลากรที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท เยอะมากและจะทำงานวิจัยกันทุกหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการมีทั้งแบบเก่าคล้ายของ วศ. และแบบทันสมัยที่มีการจัดเครื่องมือไว้เป็นประเภท แต่ทุกห้องจะไม่มีกลิ่นของสารเคมีหรือกลิ่นวัตถุตัวอย่างที่วิเคราะห์เลยเพราะมีระบบการจัดการที่ดีมากของตู้เก็บสารเคมี และการระบายอากาศ อ่าน Vision of Hsinchu Science Park:Innovation for a better tomorrow ซึ่งก็ชัดเจนดีค่ะ ไม่ต้องเขียนอะไรที่เลิศหรูอลังการแต่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ