ความเห็น 115733

การเดินทางอันแสนยาวไกล

เพื่อแป้น  รับรองว่า พี่จะไม่บ่น จะ (ทน) อ่าน จบจน เลย ฮือ ฮือ