ความเห็น 1156506

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

เขียนเมื่อ 

คุณอิงจันทร์ ครับ มหา ฟังหลายครั้ง คิดถึงบ้าน มหา หนีท้องนาเป็นทหาร และเป็นทหารแล้วติดเหล้าเหมือน"ฟัก" ในคำพิพากษา เลยไม่กับไปที่เภอที่ตั้งเขื่อนจุฬาภรเลยจึงทำความดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เสียไป ( ในภาคการเกษตรกร )