ความเห็น 1155906

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณอิงจันทร์

//มองทุ่นาหน้าแล้งแห้งแดดเผา

//เด็กบ้านเราหนีนามาโรงงาน

//ให้คนเฒ่าเฝ้านานั่งแลหลาน

//แล้วไครกันจะพลิกทุ่ง คืนทุนปัญญาไท//