ความเห็น 1155721

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

เขียนเมื่อ 

คุณ อิงจันทร์ ครับ มหา มาฟังเพลงแล้วครับ คุณนี้สุดยอดจริง ขอขอบคุณครับ และขออภัยด้วยที่มาช้าไป เข้าเวร ฯ ครับ ผม