ความเห็น 1155304

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

กราบนมัสการเจ้าค่ะ พระคุณเจ้า พระปลัด

  • คนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่ชอบทำงานไกลบ้าน
  • หรือไม่ก็เข้าไปแสวงโชคในเมืองหลวง
  • เด็ก ๆ เยาวชน เรียนจบแล้วไม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด
  • ไม่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด
  • ส่วนมากก็จะมีแต่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ปู่ย่า เลี้ยงหลาน
  • ก็ไม่ว่าใครหรอกนะคะ เพราะตัวครูอิงเอง ได้รับส่วนแบ่งเป็นที่นา
  • ยังไม่ทราบเลยค่ะ ว่าที่นาของตัวเองอยูที่ไหน
  • ใครมีแรงทำ ใครอยากทำ ก็ทำไปในที่นาของครูอิง ครูอิงไม่ว่า
  • ไม่เก็บเงินค่าเช่า คิดเสียว่า ดีกว่าทิ้งให้เป็นนาร้าง
  • ขอบพระคุณ พระคุณเจ้า เจ้าค่ะ