ความเห็น 1155277

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมครูอิง

ทุ่งนาส่วนมาก(ทางใต้)เป็นนาร้างไปหมดแล้วโยมครู

เห็นสภาพนาที่ร้างคราใดใจหายทุกที

เจริญพร