ความเห็น 1155180

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

เขียนเมื่อ 

"เพลงนั้นเพราะ"...เหมาะรับฟังวางจิตนิ่ง...         หากจิตวิ่งตามเพลงไปจักไหวหวั่น

"เพลงประโลมโลก"...โบกพัดจิตติดตามมัน...      ตัวเรานั้นพลันหมองหม่นจนเลื่อนลอย

ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์สมบทบาท...                   ตกเป็นทาสตามไปใจเหงาหงอย

เพื่อบันเทิงเริงใจไม่ตามรอย...                           จิตวางปล่อยไม่ลอยตามเพลงนำไป