ความเห็น 1149227

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ madame

        ผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ไปวางขายด้วยตนเองครับ จึงตอบได้ไม่ถนัด

        แต่ถ้าอาจารย์มีร้านจำหน่ายเป้าหมายในใจอยู่แล้ว (เช่น ศูนย์หนังสือตามมหาวิทยาลัย) ก็อาจติดต่อไปได้โดยตรง

        เท่าที่อาจารย์บอกผมมา เป็นหนังสือวิชาการ ผมคิดว่าถ้าลองคุยกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ ก่อนก็อาจจะได้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้นะครับ