ความเห็น 1146745

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

ดร.สุพักตร์
IP: xxx.25.92.70
เขียนเมื่อ 

คุณปิยพันธ์

-เชื่อว่า ถ้าเราพยายามทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เยาว์วัยตามแนวทาง 7-8 ประการข้างต้น  ...ไม่น่าจะเกิดปัญหาที่ว่า "ลูกสนใจ ในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์"