ความเห็น 1146704

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

พ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ของการศึกษาของลูก ขอบคุณสำหรับแนวทางที่สรุปมาให้ ครับ