ความเห็น 1146329

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

พ่อแม่ทุกคนต้องเลือก ระหว่าง

ก.ความสำเร็จในอนาคตของลูก ที่ลูกทำงานอย่างมีความสุข(ประมาณ 60 ปี หลังจบปริญญาตรี)...(เป็นผลเนื่องมาจากพ่อแม่ได้ส่งเสริมและทำเพื่อลูกมาเป็นเวลา 21-22 ปี)

ข.ความสำเร็จในอนาคตของพ่อแม่ ที่ลูกเลือกอนาคตตามที่เรากำหนด(พ่อแม่มีความสุขประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิต โดยลูกไม่มีความสุขเลย ประมาณ 60 ปี)....(เป็นผลเนื่องมาจาก "ลูกได้ทำเพื่อพ่อแม่" มาเป็นระยะเวาลา 21-22 ปี)