ความเห็น 114578

หนี้สินภาคประชาชนกับการพัฒนาชนบท

หนี้ใจต้องใช้ด้วยใจครับ แล้วคนยิ่งใช้ยิ่งรวยครับ