ความเห็น 114578

หนี้สินภาคประชาชนกับการพัฒนาชนบท

เขียนเมื่อ 
หนี้ใจต้องใช้ด้วยใจครับ แล้วคนยิ่งใช้ยิ่งรวยครับ