ความเห็น 1145054

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

ที่พบจากนศ.ในวิทยาลัยฯ สาเหตุการลาออกกลางคันของนศ.บ่อยที่สุด ได้แก่

1. ค่านิยมของพ่อแม่ ที่อยากให้ลูกเรียน

2. แม้จะจบแล้ว มีงานทำจริง แต่ขัดกับความถนัด ความชอบ หรือความต้องการของผู้เรียนค่ะ