ความเห็น 1143328

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

         หลักพื้นฐานเบื้องต้น  ก่อนที่จะไปถึงการกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน  ผมว่าอยู่ที่พิ้นฐานการเข้าใจในตัวลูกก่อนครับ

        พ่อแม่ต้องเข้าใจในอารมณ์  เหตุผล  และ ความรู้สึกของลูก

        จากการที่ผมทำค่ายเครือข่ายต้นแบบครอบครัวสัมพันธ์  ปัญหาในครอบครัวส่วนหนึ่งเกิดจาก

          พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกครับ  ไม่ฟังเหตุผลของลูก   เอาความคิดของตัวเองมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินลูก  โดยอ้างว่า "รักลูก"