ความเห็น 114325

คำถามสด ในการเรียนรู้ดูงาน KM จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนเมื่อ 

คุณภูคา...คะ "การจะเปลี่ยนวิธีคิด  ต้องเปลี่ยนวิธีเรียน และต้องเรียนวิธีคิด" ดิฉั๊นขอกลับไปตีลังกาคิดอีกคืนนะคะแล้วจะมา เฉลยว่าดิฉันกับคุณคิดตรงกันหรือไม่...ขอบคุณค่ะ