ความเห็น 1142113

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

ทิพาธร มาศจรูญ
IP: xxx.113.122.5
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันมีความประสงค์จะขอรับเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เพื่อใช้ศึกษาพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือ จึงจะให้อาจารย์ได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ทิพาธร มาศจรูญ

13 ถนนอารักษ์

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ. เชียงใหม่

อ.เมือง เชียงใหม่ 50200