ความเห็น 114042

แสดงความยินดี

ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.120.180
เขียนเมื่อ 

  ผมขอแสดงความยินดีอย่างมากครับ

หากบุคคลากรทางการศึกษา  เช่น  พนักงานราชการ

ครู ศรช  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้

ที่สูงขึ้น  คงเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแน่นอน