ความเห็น 11386

ต้องทั้งดี และเป็นธรรม

ศิลา วรบรรพต
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 

การรับรองมาตรฐานขององค์กร  เป็นสิ่งที่ดีและสมควรที่ทำให้ทุกๆ องค์กรผ่านครับ  เพราะอย่างน้อยที่สุด  ประชาชนที่ไปรับบริการควรจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน  เหมือนกัน  เท่าเทียบกัน  การทำให้ได้ตามมาตรฐานเป็นการรับรองว่า  "เรา" ได้ให้บริการ"คุณ" ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว  ไม่สามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้อีก 

ปัญหาของการรับรองมาตรฐานองค์กร  คือ  การมุ่งที่จะให้มี  คำประกาศว่า  "ผ่านมาตรฐาน....."  เพียงอย่างเดียว  โดยไม่ได้สนใจตัวมาตรฐานอย่างแท้จริง  ไม่ได้ผ่านมาตรฐานอย่างแท้จริง  เป็นเพียงการทำข้อสอบผ่านเท่านั้น 

หากระบบสาธารณสุขจะมองมาตรฐานให้เห็นคุณค่าของมาตรฐานจริงๆ แล้ว  ประชาชนจะอุ่นใจ  และการฟ้องร้องก็จะน้อยลง  เพราะเราทำดีที่สุดแล้วตามมาตรฐานที่มี...