ความเห็น 1132804

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณวิโรจน์

อ้างถึงข้อความที่คุณกล่าวมาว่า

"ในหลวง พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"... อยากให้ครูได้อ่านท่านทั้งหลาย

มีคุณค่าเกินยิ่งกว่าอธิบาย... สื่อความหมายกตัญญูผู้มีคุณ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเขาจัดสร้าง... เล่มบางๆมากคุณค่าน่าอุดหนุน

แจกให้ฟรีหรือจะมีที่ร่วมบุญ... สนับสนุนสิบห้าบาทช่วยกันพิมพ์

เล่มนี้แป๋มอ่านแล้ว เยี่ยมมาก และเห็นด้วยค่ะที่อยากให้ครูอ่าน รวมทั้งประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ