ความเห็น 1131674

มุมมองความรัก ?

เขียนเมื่อ 

คนที่รอให้เรารักคือพ่อแม่พี่น้องครูศิษย์และมนุษย์โลกทั้งหลาย