ความเห็น 1131397

มุมมองความรัก ?

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์~natadee
  • กุหลาบสีขาวแทนความรักที่บริสุทธิ์นะคะ
  • รักบริสุทธิ์คือรักที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • รักที่มีแต่การให้ การรู้สึกดีดีต่อกัน
  • รักบริสุทธิ์ หรือ เพลโตนิคเลิฟ (Platonic love) เป็นคำนิยามของความสัมพันธ์ ที่ไม่มีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทั้งบุคคลที่อายุต่างกัน และบุคคลที่เพศต่างกัน หรือเพศเดียวกัน คำภาษาไทยมาจากคำประสมระหว่าง คำว่า รัก และ บริสุทธิ์ หมายถึง รักที่มาจากความบริสุทธิ์ใจ  โดยสังเกตได้ว่าความรักบริสุทธิ์ นั้นจะไม่มีความเห็นแก่ตัว หรือความหึงหวง เข้ามาเกี่ยวข้อง (ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/)

  • ขอบคุณนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ