ความเห็น 1131304

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

"ในหลวง พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"...    อยากให้ครูได้อ่านท่านทั้งหลาย

มีคุณค่าเกินยิ่งกว่าอธิบาย...                      สื่อความหมายกตัญญูผู้มีคุณ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเขาจัดสร้าง...       เล่มบางๆมากคุณค่าน่าอุดหนุน

แจกให้ฟรีหรือจะมีที่ร่วมบุญ...                    สนับสนุนสิบห้าบาทช่วยกันพิมพ์