ความเห็น 113051

“ เจ้าเมือง...ผู้ทรงพลัง ”

เขียนเมื่อ 
  • ดูจากนามสกุลแล้ว..ท่าทาง "คุณขจิตศักดิ์  ยามาโมโต้ ซิงห์" น่าจะสืบเชื้อสาย "เจ้าเมือง..ผู้ทรงพลัง"..นี้แน่ๆ.....ชัวร์.....