ความเห็น 11281

ต้องทั้งดี และเป็นธรรม

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
วัฒนธรรมองค์กรที่พยายามนำตนเองไปสู่การรับรองคุณภาพ..ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยทั่วไปนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ว่ามาตรฐานนี้..สอดคล้องตามความต้องของผู้รับบริการหรือไม่ หากเป็นมาตรฐานที่ทำไปเพื่อที่ว่าจะสนองตอบต่อคณะกรรมการที่มาประเมินได้อย่างไร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรหลายแห่งถึงหากแม้จะพยายามผลักดันตนให้มุ่งการได้รับการรับรองคุณภาพ..
หากแต่ขาดการหันกลับมามองตน..ว่าอยู่ ณ ตรงไหนของคุณภาพที่ควรจะเป็นอยู่ ก็ยากแท้ที่จะผ่านการยืนยันได้ว่า..องค์กรนั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง..และนี่คำถามที่ว่า เราหลงทางกันหรือไม่ กับการพยายามผลักดันองค์กร ของเราให้ได้รับการผ่านการประเมิน..เพราะหากเราลืมที่จะยึดสภาพแห่งความเป็นจริงแท้ แต่กลับไปตกแต่งตามที่เห็นว่าจะสวยงาม..นั่นก็ไม่สามารถเรียกได้อย่างเต็มภาคภูมิใจได้ว่าเรามี "คุณภาพที่แท้จริงภายใต้จิตวิญญาณแห่งความเป็นองค์กร"