ความเห็น 1126903

"ความตาย" ที่เหมือนและแตกต่าง

เขียนเมื่อ 

ภาพ "ต้นไม้" ที่ถูกโค่นลง ตรงหน้าและถูกรถใหญ่ลากไปให้พ้นทาง... ความสดของความมีชีวิตยังมีร่องรอยให้สัมผัสได้ผ่านตาและความรู้.. ความบอบช้ำของการทำลายลง...

เป็นภาพของ "บุคคล" ที่นอนตายข้างทางในสภาพที่สัมผัสไม่แตกต่างกันมากนัก...

น้ำตาซึม... ตระหนักในความเป็นไปและเป็นเฉกเช่นนั้นเองของสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่...ด้วย "ชีวิต"

ทำให้สภาวะแห่งใจ... ตระหนักคุณค่าในห้วงแห่งเวลาที่มีอยู่และเหลืออยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก

------------------

ขอบคุณพี่ ประกาย~natachoei ที่~natadee
นะคะสำหรับกำลังใจและการแวะเยือน

(^__^)