ความเห็น 112496

“ เจ้าเมือง...ผู้ทรงพลัง ”

เขียนเมื่อ 

คิดออกแล้วค่ะ........คุณติ๋ว

คิด.....ถึง......