ความเห็น 1124627

เพลงลาวจ้อย

IP: xxx.173.81.57
เขียนเมื่อ 

สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายระยับ

ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายหงสะบาท

ขอบตาชาดพระพริ้ง สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ

ขันขานเสียงเอาใจ เดือนหงอนใสสีระยอง

สองเท้าเทียมนพมาศ เพียงลุชาดทารงค์

ปู่ก็ใช้ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่

ไก่แก้วไซรับมิกลัว ขุกผกหัวองอาจ

ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน