ความเห็น 1123850

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

จริงค่ะพี่ขจิต เทพบุตรสุดที่รักของ...ใครบางคน

นี่คือเรื่องเศร้าจากชีวิตจริงค่ะ 
ไว้เตือนใจใครอีกหลายคน.........
พี่เศร้าที่แม่ถามเรื่องแต่งงาน
แต่แป๋มน่าจะเศร้ากว่า เพราะ......
คนทั้งในและนอกตระกูลนั้น......
หวังดีถามคำถามเดียวกับพี่
ราวกับนัดกันมาเลยค่ะ...
แง...แง..เศร้าเนอะ......อิอิ