ความเห็น 1123078

ทำไมต้อง "รอกอด"

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความสุขไปด้วยค่ะ

ยินดีด้วยที่มีโอกาส ครั้งสำคัญ

กับการได้เรียนรู้ไม่รู้จบ...