ความเห็น 1120023

มุมมองความรัก ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มุมมองความรักในแต่ละคนต่างมุมมอง สำหรับตัวเองความรักคือทำให้กันและกันมีความสุขเผื่อเเผ่คนรอบข้างที่เรารักด้วยค่ะ