ความเห็น 1115475

มุมมองความรัก ?

เขียนเมื่อ 

ความรักสวยงาม

และจรรโลงโลกเสมอ

เพียงแค่เรา..เข้าใจในรัก

รักควรอยู่ในสถานะที่เหมาะ..

การได้มากซึ่งความรัก..ไม่ควรได้มาก

แล้วมีอีกคน..ทุกข์เพราะรักของเรา..

รักคือการเอื้ออาทร..อ่อนโยน..

ควรค่าแก่การถนุถนอมยิ่งนัก..

รักคุณค่ะ..