ความเห็น 1115022

การฝึกศิลปการต่อสู้ :ไอคิโด เฟรนด์ชิป ในโครงการหลักสูตรผู้นำเด็กไร้สัญชาติ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจ ..ครับ

พักนี้ หายไปเพราะการงานบีบรัดอย่างมาก ...

"กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคมที่ดีกว่า.."  แนวคิดนี้อยากให้มีในตัวตนของเด็ก  เพราะมันหมายถึงการพัฒนาตัวเองและสังคมอย่างมีจิตวิญญาณ

เป็นกำลังใจให้นะครับ