ความเห็น 1112642

การฝึกศิลปการต่อสู้ :ไอคิโด เฟรนด์ชิป ในโครงการหลักสูตรผู้นำเด็กไร้สัญชาติ

เขียนเมื่อ 

มาชมกิจกรรมดีๆ ยามเช้าค่ะ

ช่วยทำความสะอาดวัด ใจคนทำก็สะอาดไปพร้อมกันด้วย

มาช่วยกันฝึกเด็กด้อยโอกาส ใจคนฝึกก็พลอยได้ฝนไปด้วย

เป็นกำลังใจให้คนทำงาน เพื่อเด็กน้อย ขอบคุณค่ะ