ความเห็น 111020

การพัฒนาเยาวชน

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับอาจารย์หมอครับที่นำเรื่องเล่าดีๆ มาสู่ฟังครับ
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน (Youth Development)ซึ่ งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งวัฒนธรรม ซึ่งเสมือนการบ่มเพาะต้นกล้าที่จะเจริญงอกงามต่อไป
  • ด้วยความเคารพ