ความเห็น 110883

“ เจ้าเมือง...ผู้ทรงพลัง ”

เขียนเมื่อ 

คุณไมโตขา...

  • จะวันที่ 10 แล้วนะคะ...จะบินกลับอยู่แล้วยังไม่เก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าอีก...มัวแต่หัดบวกเลข..เดี๋ยวตกเครื่องนา....