ความเห็น 1108082

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ
IP: xxx.185.69.73
เขียนเมื่อ 

การเกิดภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลก ปี 2552 นี้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าของทุกคน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งการแก้ปัญหาครั้งนี้คงต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์คงต้องปรับกรอบแนวคิดใหม่ให้คิดอยู่เสมอว่า ทุกปัญหามีทางออก ไมใช่มองว่าทุกทางออกเป็นปัญหา นักวิทยาศาสตร์ต้องมีการแข่งขัน และต้องคิดนอกกรอบเป็น โดยเริ่มต้นจากจากคิดแบบเด็กคือการคิดแบบไร้พรมแดน แต่เวลาทำงานให้ทำแบบผู้ใหญ่ จึงจะสามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองได้ และในที่สุดก็จะแก้ปัญหาของประเทศได้

ณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ