ความเห็น 110742

Patho OTOP2 (26):ไม่ใช่ Hemato แต่เป็น Leukemia หรรษา

เขียนเมื่อ 
  • คนไทยเป็นโรคนี้มากไหมครับ
  • จำได้ว่ายิ่งจนยิ่งเป็นโรคนี้มากจริงไหมครับ