ความเห็น 110422

การพัฒนาเยาวชน

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
  • ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลครับหากการคัดเลือกเครือข่าย ทำได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
  • เยาวชนเขาพร้อมที่จะดี หากมีช่องทางและโอกาสอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีปัจจัยสนับสนุนให้เขา มีเวทีให้เขาพิสูจน์คุณค่าในตนผ่านกิจกรรมที่ให้ได้ทำอะไร เพื่อผู้อื่น