ความเห็น 1102915

ครูดี...ที่ฉันรัก (ตอนที่ 2 )

เขียนเมื่อ 

พบครูดี ที่ °o.O ปลายฟ้า O.o° นภาใส
ทั้งจริงใจ จริงจัง ทั่วทั้งหล้า
เด็กทั้งรัก ทั้งเทิดทูน และบูชา
ให้ฉายา "ครูดีที่ฉันรัก"