ความเห็น 10976

สายสัมพันธ์เมืองน่าน-กำแพงเพชร

ปัญญา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจเพื่อผลงาน "นักส่งเสริมฯ" 

ทำงานเพื่อเรียนรู้  เรียนรู้เพื่อทำงาน