ความเห็น 1093632

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา

เขียนเมื่อ 

เรียนครูแมว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเรา ได้พัฒนาไปตามสภาพของพื้นที่ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวไกล แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ยังมีปัญหาภายในของกลุ่มเด็กที่ดูแลกันอยู่ มีผู้ปกครองมาระบายความคับข้องใจเกี่ยวกับลูกของเขาซึ่งเรียนอยู่ม.5 ที่ชอบคบเพื่อนเกเร กลางคืนมักออกเที่ยวเตร่กับเพื่อนเกเรจนพ่อต้องยึดมือถือและมอเตอร์ไซด์ หนักเข้าไม่อยากเรียนหนังสือ (จากเด็กที่เคยเรียนดีมาก่อน)เกรดตก แม่ต้องมานั่งเหม่อลอยน้ำตาซึมแทบทุกวัน จนลุงเกต้องปรอบใจและบอกกับเขาว่า เด็กคนนี้ยังไม่ถึงใจแตก เพียงแต่ชีวิตกำลังเบี่ยงเบนเพราะถูกเพื่อนไม่ดีชักจูง กำลังเห็นผิดเป็นชอบ ติดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ยังมีเวลาแก้ไข เขาบอกว่าถ้าเอาไม่อยู่จะพามาพบลุงเก ขณะนี้ใช้วิธีทั้งขู่ทั้งปลอบ คำขู่ก็คือ ถ้าไม่เชื่อฟังจะพาไปสถานพินิจ ให้สถานพินิจจัดการ บังเอิญลุงเกก็เป็นกรรมการในสถานพินิจด้วย เล่าให้คุณครูฟัง เพราะผมรู้ว่าเด็กของเรายังมีปัญหาอีกมาก ที่พวกเรากำลังพยายามแก้ไขกันอยู่ อยากส่งกำลังใจมาให้ สุดท้ายขอให้อาจารย์สมหวังผ่านการประเมินอาจารย์ 3 อย่างเป็นสุข ลุงเก