ความเห็น 109174

พ่อ คือ ความดีงามในดวงจิต

เขียนเมื่อ 

(^_______________________^)

วันนี้นอนกับแม่คะ....

กะปุ๋ม