ความเห็น 1090754

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์
IP: xxx.121.105.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จีระมากค่ะที่พยายามจุดประกายลูกศิษย์ทุกคนให้ก้าวเข้าสู่ภาวะผู้นำ เพื่อช่วยกันสร้างสรรสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร บทความที่อาจารย์กรุณาให้คุณเอราวรรณถ่ายเอกสารให้อ่านมีประโยชน์มากค่ะ ชอบหลายประโยคมากค่ะ “ อย่าบริหารเวลา แต่จงควบคุมระดับพลังในการทำงานของท่าน.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” เพราะทุกวันนี้คนชอบพูดกันว่างานมากไม่มีเวลาบริหารเวลาไม่ได้ ดังนั้นจะต้องเริ่มถามตัวเองทุกวันว่างานที่เราทำนั้นทำให้เรามีพลังหรือลดพลัง งานใดท้าทายและเหมาะกับความชำนาญของเราและน่าสนใจ ถ้าเราเป็นระดับหัวหน้าก็คงจะต้องมอบหมายงานให้ถูกคนและเราต้องทำงานแบบ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนั่นเอง ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือปัญญาบวกกับพลังความสามารถ เริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วจะได้ไม่ต้องคิดว่าบริหารเวลาไม่เป็นค่ะ