ความเห็น 108725

พ่อ คือ ความดีงามในดวงจิต

เขียนเมื่อ 
ขอรักพ่อและแม่ที่นี่ด้วยคนค่ะ ร่วมกันสร้างความงามในดวงจิตนะคะ