ความเห็น 108709

พ่อ คือ ความดีงามในดวงจิต

เขียนเมื่อ 

"พัก" และ "ผ่อน" บ้างนะครับ

ด้วยความเป็นห่วงครับ