ความเห็น 108647

พ่อ คือ ความดีงามในดวงจิต

เขียนเมื่อ 

เราจะร่วมใจ สร้างพลังจิต และส่งถึงพ่อที่อยู่บนฟ้าด้วยกันนะคะ

วันนี้เราจะบริการแม่(เหมือนทุกวัน)แทนพ่อด้วยกันนะคะ